UAB „Jurgos TV idėjos“ e-komercijos modelio diegimas“

UAB „Jurgos TV idėjos“ įgyvendina projektą „UAB „Jurgos TV idėjos“ e-komercijos modelio diegimas“ (Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0062) pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
  • Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 15049,90 Eur, paramos suma 11287,43 Eur.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022m. sausis – 2023m. vasaris