Powered by Smartsupp Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1 Prekių įsigijimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos teikiant užsakymą UAB „Jurgos TV idėjos“, įmonės kodas 303035949, PVM mokėtojo kodas LT100008036411, registracijos adresas Architektų g. 56-101 , Vilnius LT-04111, prekybos vietos adresas: Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje – www.jurgagusaroviene.com

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, ir pagal Taisyklių 2.1. punktą turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.

1.3 Sutarties įvykdymui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

 

2. Prekių užsakymas – sutarties sudarymas

2.1 Pirkti internetinėje parduotuvėje gali visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės taip pat nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad atitinka šias sąlygas.

2.2 Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2.3 Prieš patvirtindamas suformuotą prekių krepšelį Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame nurodytos tik jo norimos įsigyti prekės ir duomenys yra teisingi.

2.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

2.5 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

2.6 Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Taisyklėse nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

2.7 Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

2.8 Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų, naudojant jo prisijungimo duomenis.

 

3. Prekių kaina ir atsiskaitymas

3.1 Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis paysera.lt platforma, kurios valdytojas UAB „Paysera“ (Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius, įm.kodas 300060819 ), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama UAB „Paysera“.

3.2 Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera.lt mokėjimų platforma.

3.3 Internetinėje parduotuvėje nurodyta galutinė prekės kaina su PVM. Į prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Pirkėjas. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai.

3.4 Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina ir numatomas pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.

3.5 Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes per Paysera sistemą arba nurodant banko kortelės duomenis.

3.6 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti patvirtintą užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui pilnai neapmokėjus užsakymo per 2 (dvi) kalendorines dienas, laikoma, kad Pirkėjas užsakymo atsisakė ir užsakymas atšaukiamas nesiunčiant Pirkėjui atskiro pranešimo.

 

4. Prekių pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui nurodytu adresu išsiunčiamos per 2-3 (dvi-tris) darbo dienas po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidas gavimo į Pardavėjo sąskaitą.

4.2 Įprastai siunta Pirkėją pasiekia per 1-2 (vieną - dvi) darbo dienas Lietuvoje, per 2-7 (dvi - septynias) darbo dienas užsienyje nuo prekės išsiuntimo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą.

4.3 Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pavėluotą prekių pristatymą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatytos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, siuntą pristatančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

4.4 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo.

4.5 Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančio asmens per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas Pardavėjo išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu.

4.6 Pristačius prekę Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja ir privalo patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir asortimentą. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai raštu pažymėti siuntinį pristačiusiam asmeniui prekių siuntos priėmimo dokumente arba atsisakyti priimti siuntą. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją ir pateikti pažeistos siuntos ir / ar prekės foto nuotraukas. Nustačius prekių kiekio ir / ar kokybės, ir / ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) prekių siuntos privalo nepriimti. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis ir asortimentas atitinka užsakymo sąlygas, prekės neturi akivaizdžių trūkumų.

4.7 Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo atsisakymo momento. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

5. Prekių garantija

5.1 Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2 Internetinėje parduotuvėje pristatomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.

5.3 Internetinėje parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

5.4 Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių Prekių aprašyme.

5.5 Pirkėjas yra informuojamas, kad juvelyriniai dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais gali braižytis, patariama juos laikyti atskirai vienas nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių, kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens. Juvelyriniai dirbiniai, ypač nedėvimi arba laikomi drėgnoje patalpoje, gali keisti savo spalvą, oksiduotis. Šie pakitimai nelaikomi prekės neatitikimo kokybės reikalavimams. Siekiant nepažeisti paviršiaus juvelyriniai dirbiniai turi būti valomi specialiomis medžiagomis ir priemonėmis.

 

6. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (taikoma tik vartotojams)

6.1 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių (2014-07-29 redakcija) 17.12 punktu, lokaliose prekybos vietose įsigyti kokybiški perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118) yra nekeičiami ir negrąžinami.

6.2 Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui pranešimą elektroniniu paštu info@jurgagusaroviene.com arba paštu, adresu Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127. Pranešime turi būtų aiškiai nurodyta, kad Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, grąžina prekę ir prašo grąžinti sumokėtus pinigus, nurodyta Pirkėjo sąskaita, į kurią Pirkėjas pageidauja gauti grąžinamus pinigus, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

6.3 Teise grąžinti prekę Pirkėjas-vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas minėtas 14 dienų Prekės grąžinimo terminas. Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą, adresu Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127, arba išsiųsti registruotu paštu / per kurjerių tarnybą, adresu Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127, su įteikimu gavėjui. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui.

 

6.4 Pagal Taisyklių 6.2. punktą grąžinama prekė turi būti nesugadinta, neturėti mechaninių pažeidimų žymių, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visomis buvusiomis etiketėmis, kokybės sertifikatais, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nenaudota. Esant prekės ar jos pakuotės trūkumų ar prekės dėvėjimo žymių, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas negali būti vykdomas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui pinigų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsiimti prekę iš Pardavėjo.

6.5 Pirkėjui-vartotojui, pagal Taisyklių 6.2. punktą atsisakiusiam pirkimo-pardavimo sutarties, grąžinami visi už prekę sumokėti pinigai neįskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidų, jeigu prekė grąžinta nepraleidus nustatyto termino ir atitinka Taisyklių 6.3. punkto reikalavimus. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Gavęs grąžinamas prekes Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui-vartotojui į jo nurodytą sąskaitą banke tik po to, kai patikrina grąžintas prekes Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta Grąžinamų prekių tikrinimas Lietuvos Prabavimo rūmuose yra Pardavėjo teisė, bet ne pareiga.

6.6 Pagal Taisyklių 6.2. punktą pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma ir Pirkėjas negali ja pasinaudoti dėl pagal specialų Pirkėjo užsakymą pagamintų prekių, kurios nebuvo iš anksto pagamintos, kurios buvo gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios buvo aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui, keistas juvelyrinio gaminio dydis ar pan.).

 

7. Prekės trūkumai

7.1 Gavęs prekę Pirkėjas turi pareigą nedelsdamas ją apžiūrėti, patikrinti jos kokybę ir įsitikinti, kad prekė neturi defektų. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi nedelsdamas kreiptis internetinės parduotuvės bendraisiais kontaktais, nurodytais internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“, nurodyti prekės trūkumą, pateikti foto nuotraukas.

7.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

7.3 Prekė gali būti nepriimama arba nekeičiama, jeigu per protingą laiką nuo to, kai Pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti prekės defektą, apie tai nepranešė Pardavėjui ir nenurodė, kokių reikalavimų prekė neatitinka.

7.4 Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą, adresu Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127, arba išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą, adresu adresu Savičiaus g. 6-18, Vilnius, LT-01127, su įteikimu gavėjui. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui. Jei nustatoma, kad prekė buvo nekokybiška, jos grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

7.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir nevykdyti jo prašymo, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl netinkamo jos naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų arba tai yra natūralus prekės nusidėvėjimas.

7.6 Grąžinant gautą ne tą prekę ir / ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti ir pašalinti jos trūkumus arba pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.