Powered by Smartsupp Privatumo politika

Privatumo politika

 

1.Asmens duomenys

1.1 Pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

8.2 Pardavėjo duomenų tvarkymo tikslai – internetinės prekybos, užsakymų vykdymo ir tiesioginės rinkodaros. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas atlieka Pirkėjo duomenų rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (papildymą ar taisymą) bei naikinimą.

8.3 Pardavėjo tvarkomi duomenys: (i) internetinės prekybos ir užsakymų vykdymo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), prekių pristatymo adresas, IP informacija (patikrinti saugumą, bei pritaikyti sąsajos kalbą); (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas.

8.4 Pardavėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus prekių krepšelio suformavimą, užsakymo pateikimą ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

8.5 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo, užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir / ar nurodytu telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.6 Pirkėjo duomenis Pardavėjas gali teikti tik užsakymo vykdymą ir / ar siuntimą vykdantiems tretiesiems asmenims. Jokiais kitais atvejais Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

8.7 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą. Bet kuriuo metu Pirkėjas turi teisę atšaukti tokį sutikimą ir nutraukti naujienlaiškių ir informacijos siuntimą.

8.8 Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę susipažinti su Pardavėjo turimais jo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, kai jie yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

8.9 Pirkėjo duomenys yra saugomi bei apdorojami Pardavėjo pagal atitinkamus Asmens duomenų apsaugos aktų nuostatus.

8.10 Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas, jog naršant internetinėje parduotuvėje jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

 

 

 

9.1 Informacijos siuntimas ir gavimas

9.1 Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu, nurodytu internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

9.2 Pirkėjui visi užsakymui vykdyti reikalingi pranešimai siunčiami Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir / arba telefono numeriu.

9.3 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.4 Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Klientui įsigyjant prekių internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimo naudojasi internetinės parduotuvės paslaugomis ir pateikia prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su nauja Taisyklių redakcija.

10.2 Pirkėjas turi teisę ir yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

10.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tai neatleidžia Pardavėjo nuo jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

10.4 Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta. Pirkėjo galimybė naudotis internetine parduotuve ar savo prisijungimo paskyra nedelsiant ir be perspėjimo gali būti panaikinta, apribota ar sustabdyta ir tuo atveju, jeigu Pardavėjui kyla įtarimų, kad Pirkėjas kenkia internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

10.5 Šioms Taisyklėms ir Pirkėjo bei Pardavėjo teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Ikiteismine tvarka ginčas gali būti sprendžiamas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Lietuvos prabavimo rūmuose pagal šių institucijų kompetenciją.